การชำระเงิน

Payment Method

  1.   บัตรเครดิต
  2.   โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 068-299262-3   ชื่อบัญชี บจก.ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง
หมายเหตุ**

***เฉพาะลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่าน TGM เท่านั้น***