• เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ และเมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ซื้อสินค้า
  • รอรับอีเมลล์ยืนยันรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อ ก่อนชำระเงิน

    หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลล์เพื่อยืนยันออเดอร์ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้ได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงทำการชำระเงิน

  • จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงิน และชำระเงินตามหมายเลขบัญชีของบริษัทฯที่ให้ไว้
  • ระบบจะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ

    หมายเหตุ ลูกค้าตรวจสอบชื่อ , ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง และควรนำสินค้าเข้าตู้เย็นทันทีเมื่อได้รับสินค้าจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง
    ( ควรมีผู้รับสินค้าในวันจัดส่ง ) สินค้าควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส และรับประทานให้หมดภายใน 4 วันหลังจากเปิดถุง