วิธีการจัดส่งสินค้า

Our Delivery
  1. เขตกรุงเทพฯ จัดส่งโดย รถห้องเย็น (อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางจริง )
  2. ซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ
  3. ปริมณฑลและต่างจังหวัด จัดส่งโดย รถห้องเย็น .
ข้อความระวัง**

***กรุณานำสินค้าเข้าตู้เย็นทันทีเมื่อได้รับสินค้า***

ควรเก็บรักษาสินค้าในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส