การชำระเงิน

Payment Method

  1. พร้อมเพย์
  2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 006 305923 4 ชื่อบัญชี บจก.ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง
หมายเหตุ**

***เฉพาะลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่าน TGM เท่านั้น***