วิธีการจัดส่งสินค้า

Our Delivery
  1. เขตกรุงเทพฯ จัดส่งโดย Lineman, Grab bike ฯลฯ (อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางจริง และค่าบริการของผู้ให้บริการนั้น ๆ)
  2. ซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ
  3. ปริมณฑลและต่างจังหวัด จัดส่งโดย Inter Express ฯลฯ (คิดอัตราค่าขนส่ง ตามเงื่อนไข ของ Inter Express)
ข้อความระวัง**

***กรุณานำสินค้าเข้าตู้เย็นทันทีเมื่อได้รับสินค้า***

ควรเก็บรักษาสินค้าในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส