ตรึงราคาดี ๆ ไว้ให้คุณลูกค้า ฉลองครบรอบ 60 ปี TGM+ บาโลน่าไก่ (TGM) 500 ก.
+ บาโลน่าพริกไก่ (TGM) 500 ก.
+ บาโลน่า (หมูสองตัว) 500 ก.
+ บาโลน่าพริก (หมูสองตัว) 500 ก.
กลุ่ม 500 ก. ลดพิเศษเหลือ แพ็คละ ฿99 .-

+ บาโลน่าไก่ (TGM) 1000 ก.
+ บาโลน่าพริกไก่ (TGM) 1000 ก.
+ บาโลน่า (หมูสองตัว) 1000 ก.
+ บาโลน่าพริก (หมูสองตัว) 1000 ก.
กลุ่ม 1000 กรัม ลดพิเศษเหลือ แพ็คละ ฿190.-