Promotion 4 - 31 มกราคม 2565

1.  ใน #กรุงเทพมหานคร จัดส่งให้ ฟรี!!
2. ต่างจังหวัด ใช้การขนส่งด้วยระบบ รถห้องเย็น???? (คิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง)  

สามารถสั่งซื้อได้ที่

Line @tgm_official
Line My Shop : https://shop.line.me/@tgm_official 
E-commerce: http://www.tgm.co.th/e-commerce/