เคียงคู่คนไทยมานานกว่า 50 ปี  รสชาติดีมีระดับ  ต้นตำรับเยอรมัน